Bengkel Pemantapan Organisasi MKS & MPLK 18/19

Bengkel Pemantapan Organisasi  MKS & MPLK 18/19

Program ini merupakan anjuran Felo Kolej Siswa telah dihadiri seramai 31 peserta. Program ini bertujuan  melahirkan kepimpinan mahasiswa yang mempunyai pengetahuan, kemahiran, kreativiti dan inovasi. Program ini dijalankan bagi mempersiapkan diri peserta dengan ilmu dan kemahiran dalam pengurusan program pelajar serta majlis rasmi bagi memastikan objektif program tercapai.

Terdapat 5 slot di dalam program ini seperti

  1. Modul 1: Tatacara Pengurusan Program (Perancangan Program/Penulisan Kertas Kerja/Laporan Program)
  2. Modul 2: Pengurusan Kewangan
  3. Modul 3: Etika dan Protokol
  4. Modul 4: Teknikal dan kerosakan
  5. Modul 5: Displin dalam Organisasi

Majlis Penutup BPO telah disempurnakan oleh Dr Nik Aziz Nik Ali, Pengetua Kolej Siswa.