Bengkel Penulisan Bahan Ilmiah Felo Kolej Siswa

Bengkel Penulisan Bahan Ilmiah Felo Kolej Siswa | 29 November – 1 Disember 2018 | KTHO, UKM

Program ini telah dihadiri 10 Felo Kolej Siswa dan 3 Staf Kolej Siswa bertempat di Kolej Tun Hussien Onn, Universiti Kebangsaan Malaysia. Program ini bertujuan untuk menimba ilmu dari orgasasi Felo Kolej UKM berkaitan teknik untuk penulisan bahan-bahan ilmiah seperti penerbitan jurnal, buku dan artikel untuk diterbitkan di Kolej Siswa UMT. Selain itu, program ini dapat memberi pendedahan kepada felo untuk menghasilkan penerbitan yang berkualiti untuk Kolej Siswa.