PENGENALAN

PENDAHULUAN

  • Kolej Siswa (KS) merupakan salah satu komponen pengurusan di dalam Pembangunan Pelajar yang bertanggungjawab menguruskan penempatan serta kemudahan pelajar.
  • KS juga berperanan sebagai pusat pembelajaran kedua kepada pelajar yang menginap di Kolej Siswa.
  • Padamasakini, KS mempunyai 2 buah Kolej Siswa dan 18 unit rumah antarabangsa yang terletak di Taman Permint Makmur, Gong Badak Kuala Terengganu.

OBJEKTIF

  • Kolej Siswa (KS) merupakan salah satu komponen pengurusan di dalam Pembangunan Pelajar yang bertanggungjawab menguruskan penempatan serta kemudahan pelajar.
  • KS juga berperanan sebagai pusat pembelajaran kedua kepada pelajar yang menginap di Kolej Siswa.
  • Padamasakini, KS mempunyai 2 buahKolejSiswadan 18 unit rumahantarabangsa yang terletak di Taman PermintMakmur, Gong Badak Kuala Terengganu.