Felo Kolej Siswa

LATAR BELAKANG

Felo kolej siswa (FKS) merupakan satu organisasi yang telah ditubuhkan pada 2008 dan menjadi sebuah organisasi pengantaraan di antara Kolej Siswa dan pelajar Kolej Siswa Universiti Malaysia Terengganu (UMT).

Bidang Tugas Felo:

 • Menjaga kebajika pelajar terutama di blok masing – masing.
 • Bertindak selaku penasihat Majlis Kolej Siswa (MKS) dalam membantu dan memberi tunjuk ajar mengikut portfolio dan bidang tugas masing – masing
 • Berperanan sebagaiperantara mahasiswa dengan pengurusan Kolej siswa.
 • Perancangan dan penyusunan awal aktiviti – aktiviti Kolej Siswa.
 • Pemantau disiplin dan salah laku di asrama.

Kriteria Menjadi Felo:

 • Pascasiswazah, pensyarah atau staf Universiti Malaysia Terengganu.
 • Memiliki sifat kesukarelawan yang tinggi.
 • Mempunyai sifat penyayang dan proaktif.
 • Kreatif dan kritis.
 • Bertanggungjawab.
 • Menyemai budaya hormat- menghormati dan berkasih – sayang.

ORGANISASI FELO KOLEJ SISWA 2018/2019

Cik Siti Norbakyah Binti Jabar

Felo Blok Ibnu Jarir (IJ)

Ketua Felo

Cik Radiah Binti Ali

Felo Blok Ibnu Majah (IM)

Timbalan Ketua Felo

En. Mohd Fadli bin Hussin

Felo Blok At- Tarmidzi (ATT)

Portfolio Kesukarelawanan & Khidmat Komuniti

Cik Noor Fadilah Binti Yusof

Felo Blok An-Nasai’ (ANN)

Portfolio Inovasi dan Penyelidikan

 

Pn. Aimi Binti Osman

Felo Blok At- Thabrani (ATB)

Portfolio Kebudayaan & Kesenian

Cik Nurul Fariha Binti Yusof

Felo Blok Ibnu Abbas (IA)

 Portfolio Kerohanian & Pembangunan Sahsiah

Cik Irene Tiong Kai Ru

Felo Blok B1

Portfolio Pengantarabangsaan & Komunikasi Korporat

Cik Elfina Binti Azwar

Felo Blok B1

 Portfolio Akademik, Kemahiran & Kerjaya

Cik Nurul Izwanie Bt Majid

Portfolio Penjanaan & Pembangunan

Felo Blok B1

En. Muhamad Fadzli bin Abd Razak

Felo Blok B2

Portfolio Sukan & Rekreasi

En. Muhamad Safuan Bin Azhar

Felo Blok B2

Portfolio Publisiti & Multimedia

En. Karthi A/L Suresh

Felo Blok B2

Portfolio Keselamatan & Kesihatan

HUBUNGI FELO :

felokolejsiswaumt@gmail.com

https://www.instagram.com/felokolejsiswaumt/