10

Pada 30 Mei yang lepas UMT telah menerima kemasukan pelajar Diploma Perikanan dan membuat pendaftaran di bagunan Siswazah.

Kolej Siswa Abdul Rahman Limbong telah menerima seramai 90 orang  orang lelaki dan  orang perempuan pelajar perempuan Diploma sesi 2016/ 2017 pada 30 Mei 2016.

UMT