Pengurusan Kolej Siswa

Kolej Siswa terdiri daripada tiga (3) bahagian iaitu:

  • Pentadbiran
a. Bahagian Pentadbiran dan kewangan

Bertangunggjawab dalam menguruskan kerja – kerja yang berkaitan dengan pengurusan dan belanjawan keseluruhan Kolej.

b..Bahagian Teknikal

Bertanggunjawab dalam menguruskan semua laporan kerosakkan kecil yang berlaku di keseluruhan Kolej Siswa.

  • Dalam Kampus:

Bertanggungjawab dalam menguruskan kemudahan fasiliti dan infrastruktur kediaman mahasiswa yang kondusif.

  • Luar Kampus

Bertanggungjawab dalam menguruskan pangkalan data rumah sewa pelajar, kemudahan, kebajikan dan keselamatan mahasiswa di luar kampus.